https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

טיפול בירוקרטי לאחר פטירה

טיפול בירוקרטי לאחר פטירה

עלי שלכת מאפשרת לבני המשפחה לפנות את הזמן לדבר החשוב מכל: ההתמודדות עם האבל. מיד עם פטירתו של אדם קרוב, יקר ומשמעותי, נאלצים בני המשפחה להתעסק בנושאים בירוקרטים שונים הגוזלים מהם זמן יקר וגורמים לתחושת תסכול ולעגמת נפש.

כחלק מהטיפול הכולל בלוויה ובקבורה, בית הלוויות עלי שלכת מטפל בכל הנושאים הבירוקרטים הכרוכים, כגון הודעת פטירה לשירותי האמבולנס, הנפקת תעודת פטירה, טיפול ברישיון קבורה וכו'. כך זוכה המשפחה לשקט נפשי בתחום זה וכל מעייניה נתונים להתמודדות עם האבדן שזה עתה נפל עליה כרעם ביום בהיר.

עלי שלכת גם מציעה שירותים לוגיסטיים ואחרים ליום הלוויה, ל"שבעה", ליום "השלושים" ולטקסי זיכרון. לרשימת השירותים הלוגיסטיים לחצו כאן

נגישות