https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

שירות שימור DNA

שירות שימור DNA

שימור DNA יכול להיות בעל משמעויות קריטיות לדורות הבאים. עולם הרפואה החל במעבר להתאמת תרופות אישיות לכל חולה, במיוחד במחלות קשות. התאמה זו נעשית ע"י DNA , שבה למטען הגנטי האישי ולמטען הגנטי של דורות עברו ישנה משמעות שעלולה להיות קריטית. מעבר לתרומות הרפואיות שיכולות לנבוע משימורDNA , ישנו הזיכרון החי שמתבצע ע"י שימורDNA של יקירכם.

אנו עובדים עם מעבדות בארה"ב ובקנדה אשר מפרקות את ה- DNA מדגימה שאנו שולחים להם (לקיחת הדגימה איננה חודרנית) לידי חומר יבש אשר נשמר בבקבוקון ארוז בקופסת קטיפה, בעל יכולת שימור לנצח בטמפרטורת החדר. את ה- DNA ניתן לשמור בטמפרטורת החדר בכל מקום בו אתם שומרים את המסמכים החשובים לכם.

דגימת ה-DNA מתבצעת באופן לא חודרני ובאופן חד פעמי. התשלום הינו חד פעמי ואין עלות חודשית.

 


נגישות