https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

שירותים לוגיסטיים ואחרים

שירותים לוגיסטיים ואחרים

לא רק הטיפול הבירוקרטי שלאחר הפטירה גוזל זמן וכוחות נפשיים מהמשפחה שמוצאת את עצמה פועלת מול גופים שונים במקום לפנות זמן מרבי לאבל. גם ההכנות והטיפול הלוגיסטי לקראת יום הלוויה, האזכרות השונות – "שבעה" ויום ה"שלושים" – וטקסי זיכרון מהווים מעמסה נפשית וגורעים מהזמן הנחוץ להתעסקות עם האבל.

עלי שלכת מאפשרת למשפחה האבלה את השקט הנפשי גם בתחום זה בזכות המערך הלוגיסטי המציע קשת רחבה של שירותים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. כמו כן, עלי שלכת מציעה את שירותיה המקצועיים גם בתחום הגינון ואחזקת חלקת קבר.

  • ציוד לאירועים – אנו מציעים ציוד מגוון לאירועים, כגון כיסאות ישיבה, רשתות צל, ציוד הגברה, במת נואמים וציוד נוסף.
  • קייטרינג וכיבוד – ארגון שירות קייטרינג או כיבוד קל ליום הלוויה, ל"שבעה", ליום ה"שלושים" ולימי זיכרון אחרים.
  • מודעות אבל – טיפול בהדפסת מודעות האבל והדבקתן.
  • ניהול רשימות זימון – ניהול רשימת מוזמנים וזימון טלפוני על ידי מוקדנים שלנו, לצורך הזמנתם ללוויה ו/או לטקסי זיכרון.
  • תיאום רב – מעבר לעורכי הטקסים המוסמכים של עלי שלכת אנו גם עובדים בשיתוף עם אנשי דת מן הזרמים השונים (רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוכסים). אנו נדאג לקישור ולתיאום עימם בהתאם לאמונתכם והעדפותיכם.
  • גינון – טיפוח הגינון בחלקת הקבר על בסיס קבוע, או באופן חד-פעמי כהכנה ליום זיכרון.
  • אחזקת חלקת קבר – אנו מציעים שירות אחזקה שוטפת של המצבה וסביבתה, שמירה על הנקיון וביצוע עבודות תיקון, צביעה, שיקום ואף החלפה במידת הצורך. קיימת אפשרות להזמין שירות זה באופן חד פעמי כהכנה ליום זיכרון.
  • פרחים – הכנת זרים וגלגלי פרחים ללוויה, לבית המשפחה, ליום ה"שלושים" ולימי זיכרון נוספים.
  • אחר -טיפול בכל נושא נוסף אשר יידרש על ידכם.
נגישות