https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

הטסת גופה לחו"ל

הטסת גופה לחו"ל

אנו מטפלים בהבאת נפטרים בארץ לקבורה בחו"ל.
הובלות, בירוקרטיה, חניטה ומסמכים רשמיים.
חשוב לדעת!
"עלי שלכת" הינה החברה היחידה בישראל המבצעת חניטה על פי הסטנדרטים הבינלאומיים במכון לרפואה משפטית אבו כביר
שהינו הגוף היחידי בישראל בעל הסמכה בינלאומית לחניטה.

נגישות