https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

טהרה ותכריכים

טהרה ותכריכים

כנותני שירות בעולם הקבורה, אנו גם מספקים שירות טהרה ותכריכים במידה והנפטר ביקש זאת בעודו בחיים או בני משפחתו לאחר פטירתו.

ניתן לבקש את שירות הטהרה והתכריכים גם כאשר בוחרים לבצע אופרה (שריפת גופה).

נגישות