https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

אזכרות וערבי הנצחה

אזכרות וערבי הנצחה

אנו מציעים כתיבה והנחייה של טקסי אזכרה ברוח ישראלית. הטקסים מבוססים על התרבות הישראלית ועל המסורת היהודית, תוך שינויים ותוספות על פי רצון האדם והמשפחה. השותפות בהכנת טקס האזכרה וההתאמה האישית לנפטר הינם תמצית הייחודיות של טקסי האזכרה שאנו עורכים.

את טקס האזכרה ניתן לקיים בכל בית עלמין, הפרטיים של עלי שלכת, בתי העלמין של חברות הקדישא ובתי עלמין אחרים. כמו כן ניתן לקיים טקסי אזכרה באולמות המיועדים לכך בבתי הלוויות של עלי שלכת.

תכנון ועריכת טקסי האזכרה מבוצע על ידי עורכי הטקסים המוסמכים של עלי שלכת, שהינם אנשי רוח ובעלי ידע ביהדות וכישורים לעריכת טקסים בפני קהל גדול. רובם ככולם הם אנשי חינוך, או פעילים בפרויקטים שונים בקהילה. עורכי ועורכות הטקסים שלנו נבחרו בקפידה, הוכשרו והוסמכו על ידי עלי שלכת לעריכה והנחייה של טקסי לוויה וטקסי זיכרון.

נגישות