https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

קולומבריום

קולומבריום

קולומבריום הינו מבנה בעל גומחות מסודרות, שמטרתו אחסנת כדי אפר. מקור השם הינו מן המילה הלטינית Columba , שמשמעותה שובך יונים.

באתרים ארכיאולוגיים רבים בכל רחבי הארץ ניתן למצוא מערות קולומבריום. במערות אלו נמצאו חצובים כוכים קטנים ומסודרים בהם נשמר אפר המתים. מערות מסוג זה נמצאו בישראל, במצרים ובכל רחבי אגן הים התיכון.

עלי שלכת מתעתדת להקים קולומבריום בו יוכלו משפחות להחזיק כדי אפר יקיריהם.

נגישות