https://en.aleyshalechet.co.il/wp-content/uploads/2018/05/logo.png

טקסי לוויה

טקסי לוויה

עלי שלכת מציעה כתיבה והנחייה של טקסי לוויה ברוח ישראלית, המותאמים לטקס הקבורה האזרחית-חילונית או הדתית-מסורתית, ומבוססים על התרבות הישראלית ועל המסורת היהודית, תוך שינויים ותוספות על פי רצון האדם והמשפחה. השותפות בהכנת טקס הלוויה וההתאמה האישית לנפטר ולבני משפחתו הינם תמצית הייחודיות של טקסי הלוויה שאנו עורכים.

טקסי הלוויה שלנו מתאימים במיוחד לקבורה אזרחית, המתאפשרת בבתי העלמין הפרטיים של עלי שלכת או בבתי עלמין אחרים (עירוניים, אזוריים, ובתי העלמין בקיבוצים ובמושבים). ניתן גם לקיים טקסי לוויה בבתי העלמין של חברות הקדישא, אולם שם יש צורך לקבל את הסכמת החברה קדישא המקומית לקיום הטקס ולאופן עריכתו.

לדאבוננו, אין אנו יכולים לספק את כל מגוון שירותינו בבתי העלמין של חברות קדישא השונות, מכיוון שבהן לא ניתן לקיים קבורה אזרחית או טקסי לוויה פרטיים. בבתי עלמין אלו אנו מספקים מגוון שירותים מצומצם, הנעשה בתיאום ובהסכמת החברה קדישא המקומית.

תכנון ועריכת טקסי לוויה נעשים על ידי עורכי הטקסים המוסמכים של עלי שלכת, שהינם אנשי רוח המעורים בתרבות הישראלית, בעלי ידע ביהדות וכישורים לעריכת טקסי לוויה בפני קהל גדול. רובם ככולם הם אנשי חינוך, או פעילים בפרויקטים שונים בקהילה. עורכי ועורכות הטקסים שלנו נבחרים בקפידה, ועוברים מסלול הכשרה והסמכה קפדניים של עלי שלכת.

קורס ראשון להכשרת עורכי טקסי אבלות – לחץ כאן.

השותפות בהכנת הטקס

טקסי הלוויה שאנו מציעים נערכים בשותפות מלאה עם קרובי הנפטר. מייד עם פנייתכם לעלי שלכת ייצור עימכם קשר אחד מעורכי הטקסים שלנו ויתאם עימכם פגישה, במקום ובמועד הנוחים לכם. אנו ערוכים לספק לכם מענה מיידי זה תודות למערך התפעול המאורגן של עלי שלכת, הכולל הפעלה של מיידית גם של עורכי הטקסים שלנו.

במהלך הפגישה עם נציגי המשפחה, ילווה וינחה אתכם עורך הטקסים שלנו בתכנון טקס הלוויה, יציע תכנים לקריאה, אפשרויות שונות לעריכת טקס הלוויה, יאסוף מידע אודות יקירכם, יסייע בכתיבת דברי הספד אישיים, יענה לשאלותיכם וייעץ בנושאים שונים.

לאחר הפגישה יחזור עורך הטקסים למשרדי עלי שלכת, על מנת להמשיך את עבודות הכנת "תיק הטקס" שלכם, בהתאם לנהלי עלי שלכת לניהול טקס לוויה על היבטיו השונים.

גם לאחר שהחלטתם על אופיו, תכניו ומהלכו של טקס הלוויה, ניתן בכל עת ליצור קשר עם עורך הטקסים על מנת לשאול שאלות נוספות, לבצע התאמות ותוספות לפי רצונותיכם.

נגישות